Quy trình bảo dưỡng

1

Liên lạc hẹn gặp

2

Lên lịch hẹn gặp

3

Tiếp đón khách hàng

4

Báo giá cho khách hàng

5

Quan tâm khách hàng

6

Lên kế hoạch sửa chữa

7

Chuẩn bị phụ tùng

8

Quy trình phiếu sửa chữa và chất lượng công việc

9

Hoàn thành sửa chữa và chuẩn bị hòa đơn

10

Thông tin khách hàng và trả xe

11

Liên hệ khách hàng sau sửa chữa

12

Giải quyết sựa cố và phòng Chống


DỊCH VỤ TẠI GARAGE AUTO NAM HÀ